شبکـــه‌ی تارعنکـــبوتـــی رنگــین به روایت ســـاســـان م. ک. عــــاصـــی


۱۳۸۴ فروردین ۱۷, چهارشنبه

رو راست باش آقاهه!

از عشق بی دفاع تر ندیدم ... یارو راحت تر از اینکه بگه من آدمم ، می تونه بگه من عاشقم ...

حضرات ! هر چیزی اسمش عشق نیست .

آبرو ريزی راه نندازين جون هر کی دوست دارين ...

بله :

می گه من هم عاشقم ... در تایید حرفش هم یه شعر از شاملو می خونه ...

نمی فهمم چرا بین این همه شاعر ، راست می ره سراغ حیرت انگیزترین شاعر ایران ، که عشقش هم انقلاب بود و آزادی ... و همین حضرت عاشق که داره می گه "مرا تو بی سببی نیستی" ، اگه یکی همون موقع بیاد یقه عشقش رو بچسبه و بخوابونه زیر گوشش و اتفاقا موجود چکزن ، لباس نظامی هم تنش باشه ، عاشق سینه چاک سوییت موش رو سه ماهه هشت میلیون رهن می کنه ...

نمی فهمم چرا راست هم می رن سراغ شاملو !

می گه من هم عاشقم ... آقاهه ، خانومه رو یه بار دیده ... توی کافه ... خانومه داشته کتاب می خونده و آقاهه احساس کرده عشقش رو پیدا کرده ... می ره جلو و می گه مرا تو بی سببی نیستی ...

روز اول دانشگاهه و دختر می آد می گه سلام ... آقا احساس می کنه تیر کوپیدون از این ور سینه اش رفت تو و از اون ور اومد بیرو.ن ... همون فرداش زنگ می زنه به دختر و می گه مرا تو بی سببی نیستی ...

به کی می شه ایراد گرفت؟

کم نیستش ... نزدیک به بیست ساله که از همدیگه به هر روش ممکن دور نگه داشته شدن ...

آقا و خانوم با یه "مرا تو بی سببی نیستی " زندگی مشترک رو آغاز می کنن ... خوبیش اینه که همه هم از همون اول تکلیفشون مشخصه ... به طور قطع مطمئن هستن که با هم یه چیزی دارن به اسم تفاهم ... و این تفاهم معنیش اینه :

آقاهه نمی تونه تحمل کنه خانومه با همکلاسی های پسر ش ارتباط داشته ... چون معنی نداره بعد از ازدواج ...

آقاهه : تو چی می خوای ؟ من همه چیز تو می شم ...

آقاهه نمی تونه تحمل کنه خانومه بره سر کار ...

آقاهه : عزیز دلم خانومی ... برای چی خودتو خسته کنی ؟ من جای تو کار می کنم ...

آقاهه خیلی خیلی خیلی روشنفکر شده ...

اما فرقی هم با اسلاف خود نکرده ...

تفاوت ها خیلی ساده و سطحی ان ...

آقاهه تا دیروز اینجوری بود :

وایساده سر چارراه و داره با بر و بچ خوش می گذرونه ... خانومه داره از مدرسه می ره خونه ... آقاهه یهو دلش می ره ... فردا از بر و بچ جدا می شه و اونور خیابون وامی سه ...

خانومه داره رد می شه ... آقاهه می ره جلو ... چشاش کلاپیسه می ره و می گه :

ــ آبجی طلبتم ...

اما امروز :

توی کافه نشسته با رفقا ... خانوم می آد می شینه میز چند تا اونور تر ... آقا قلبش به تپش می افته و چشماش پر اشک می شه ... چون بالاخره آنیماش رو دیده ...

فردا همون ساعت تو کافه اس ... رفقا نیستن اما خانوم اومده ... آقا میره جلو و می گه :

ــ بانو ... مرا تو بی سببی نیستی ...

و در ادامه ماجرا :

آقا اولیه هفته بعد با ننه بابا می رن خواستگاری و قول می ده که غلومی آبجی رو بکنه ... چهار هفته بعد عقد می کنن ... دو ماه بعد دسته گل تو راهه ... آقاهه از اینکه یه همچین زمینی داره به خودش می باله ... از کاندوم استفاده نمی کنه چون معتقده نباید برکت خدا رو دور ریخت ... و اساسا معتقده که بر اساس دستور دینش ، آبجی قدیم و عیال جدید هر چهار ماه یه بار ممکنه نیاز داشته به سکس ... برای همین همیشه در وقت صرفه جویی می کنه و سربازان مکتبی رو در عرض یک دقیقه به جامعه تقدیم می کنه ... آقاهه معتقده که زنش بهترین زن دنیاس ... یه شیرزنه واسه خودش ... چون خودش می ره سبزی قرمه می خره و پاک می کنه و بهترین قرمه سبزی رو درست می کنه ... آقاهه گاهی که خانومه سر به راه نیس ، با دو تا چک سر به راهش می کنه ... خانومه با پا چشم کبود می ره خونه باباش ... ننه باباش می گن دختر ، جوونه دُرُس می شه ... آقاهه هم هفته بعد سر می رسه ... دو تا النگوی خوشگل خریده واسه خانومه ... دو تا النگو برای دو تا سیلی ... و ماجرا همین جور ادامه پیدا می کنه ...

بله دیگه!

اما آقاهه دومیه :

چند ماهی با خانومه دوست هستن ... کل کتب شاملو رو از حفظ برای خانومه می خونه ... بعد چند وقت احساس می کنن دیگه وقتشه با هم ازدواج کنن ، چون معتقدن که سکس قبل از ازدواج مناسب نیست ... پس آقاهه تصمیم می گیره رو پای خودش وایسه و به مامان بابا تکیه نکنه ... می ره با بابای خانومه صحبت می کنه و هفته بعدش با مامان بابا می رن خونه خانومه ...

آقاهه قول می ده که همیشه به خانومه وفادار بمونه ... هفته دیگه عقد می کنن ، اما صیغه عقد رو یه آقای غیر آخوند جاری می کنه ... چون آقاهه خیلی انقلابیه ...

ماه عسل می رن کیش و آقاهه با تمام وجود سعی می کنه وسوسه نشه برای یکی دیگه شعر بخونه ... آقاهه روش نمی شه بره کاندوم بخره ، اما نمی خواد هم به همین زودی بچه دار بشه ... آقاهه معتقده سکس یه ارتباط نابه ... اما روش هم نمی شه به خاطر کم توانی جنسی بره دکتر ... و چون معتقده داروهای تعویقی ممکنه برای پیریش خطرناک باشن ، به این نتیجه می رسه که نفس این ارتباط مهمه !

آقاهه شبا برای خانومی خودش گل می خره ... و خوشحاله از اینکه خانومش با همسایه ها دوست شده و دیگه کلید نمی کنه که بره سر کار ... یکی از همسایه ها ناخلف از آب در می آد و خانومه رو متقاعد می کنه که کمی باید بیشتر داخل اجتماع باشه ... آقاهه هر گونه ارتباطی رو با اون زن بی مسئولیت که نه فکر آسایش شوهرشه و نه بچه هاش غدقن می کنه ... آقاهه اجازه نمی ده خانومیش بره تو خیابون ، چونم بچه های محل دزدن ، عشق اونو می دزدن ... چون دوست نداره خانومیش ناراحت بشه ... آقاهه یه بار از دستش در میره و چون خانومیش تفاهمشون رو به هم ریخته می زنه تو صورت خانومیش ... بعد یه دفعه بغض گلوش رو می گیره ... چونه اش می لرزه و می زنه زیر گریه :

ــ خانومی غلط کردم ...

اما خانومی جوش آورده ... ساشا پسر گلشون که ادامه دهنده نسل پدریه رو برمی داره و می ره خونه مامان ...

آقاهه دو سه شبی ویسکی می خوره و زنگ می زنه خونه خانومی و حرف نمی زنه و پشت تلفن گریه می کنه ...

اما این بار خانومی یه کم فرق کرده ... می خواد طلاق بگیره ...

آقاهه می گه : عزیزم چرا ؟ پس تفاهممون ؟

ززرشک ...

خانومه می گه : تفاهممون ته کشیده عزیزم ... من دیگه نیستم .

اما بابای خانومه می گه :

ــ نه دخترم ... این حرفا چیه ... اون شوهرته ... حالا یه کاری کرده ... مَرده دیگه !

خانومه می گه :

ــ اما بابا ... من اشتباه کردم ... من اصلا اونو دوست ندارم ...

ــ عزیزم ... این حرفا چرته ... عشق و عاشقی که برای آدم زندگی نمی شه ...

اوووووووه ... ماجرا طولانیه ... اما آخرش همون می شه که قبلا هم می شد ...

هیچی فرق نکرده ...

آقاهه تا دیروز عاشق خانومه بوده .... اما امروز که خانومه به این نتیجه رسیده که علاقه ای بهش نداره و آقاهه زده زیر حرفای قشنگ اول راه ، آقاهه هم به این نتیجه می رسه که فریب خورده !

قصه همون قصه اس ...

فقط امروز به جای آقاسی ، آفتابکاران می خونن ...

دیروز خانومه حق نداشت بره بیرون از خونه ، امروز به نفعشه که از خونه نره بیرون ...

دیروز خانومه حق نداشت کار کنه ، امروز نباید کار کنه که خسته نشه ...

هر روز : مهریه رو کی داده کی گرفته ...

دیروز قیمت ، یه شاخه نبات بود و قرآن و چهارده هزار تومن ، امروز فقط به خاطر تورم قیمتها رفته بالا ...

دیروز مهریه ، مهر مرد بود به زنش ، امروز پشتوانه مالی زنه ...

دیروز و امروز ، خانومه نیازی نداره استقلال مالی داشته باشه .

دیروز و امروز ، خانومه رو بهشت راه می ره ، چون تنها وظیفه اش اینه که به دخترش یاد بده زن خوبی برای شوهر آینده اش باشه و به پسرش یاد بده فقط مرد خوبی باشه ...

حدیث عصوی :

(( برای مادران کفشهای نو بخرید ... مبادا بهشت بو بگیرد . ))

دیروز و امروز خانومه باید با چادر سفید بره خونه شوهر و با کفن سفید بیاد بیرون ...

دیروز و امروز دعوا و دو سه تا مشت ، نمک زندگی آقاهه است .

دیروز خانومه نباید راحت لباس می پوشیده که آقاهه تحریک نشه ، امروز نباید لباس راحت بپوشه که ازش سوء استفاده نشه ...

دیروز و امروز ، خانومه کلا نصف آقاهه س ... چراشو از حضرت بپرسین ...

دیروز و امروز ، به نفع آقاهه س که خانومه یه سری چیزا رو ندونه ...

آره عزیز ...

دیروز آقاهه شلوار پیچ اسکن شیش پیلی می پوشیده و امروز جین پاتن جامه ...

فقط نمی فهمم چرا پای عشق رو وسط می کشن؟

آقاهه ... جون هر کی دوست داری با خودت دیگه رو راس باش... حالا یه چیز دیگه بگی جای عشق ، راه نداره ؟ راستشو بگو ...

فقط نمی فهمم چرا به شاملو گیر می دن ؟

مرا تو بی سببی نیستی .

فقط نمی فهمم آقاهه خره یا خودشو زده به خریت ؟

فقط نمی فهمم اینا دقیقا زیر سر کیه ؟ من ، شما ، اونا ؟ نمی فهمم حضرات از چی می ترسن؟

آره !

شاید آقاهه هنوز حال نداره خودش بره چای بریزه ... مرده ! صبح تا شب بیرون جون کنده و خانومه زیر کولر راحت نشسته ...

به قول یکی از رفقا :

خانومی ! یه چای به من می دی؟ لطفا ...

و راستی ... یه سوال ديگه ...

چرا بعضی ها نا امنی ایجاد می کنن که بعد ایجاد امنیت کنن ...

آقا هه ... جون هر کی دوست داری ... یه نمه خودتو کنترل کن ...

بردی آبروی نداشته مون رو ...

خانومه ... شما هم همین طور بیکار نشین دیگه لطفا ...

دیروز و امروز ، بساط همین بساطه که هست ... اگه نجنبونیم ...  Comments:  ارسال یک نظر
<< Home

[ خانه| پست الكترونيك ]

انتشار الکترونیکی نوشته‌های این وبلاگ همراه لینک، و چاپ آنها تنها با اجازه‌ی نویسنده (ساسان م. ک. عاصی) مجاز است

Home
E-mail
Feed

دیوارپَرده

راهــــــــــرو

گوگل ریـــدر

پیوندها

جستار
فرزان سجودی
حضور خلوت انس
نویسش نقطه الف در نقطه الف
N.EHT.1927. ART
یادداشت‌های شیوا مقانلو در کازابلانکا
نقره‌ی اثیر
...آمدم، نبودید
یادداشت‌ها و چیزهای دیگر
تنهایی پر هياهو
Sir Hermes Marana the Great
A Man Called Old Fashion
شوخی روزگار
آفتاب پرست
لولیتا
سرزمین رویاها
وضعیت بینابینیت
راز
زن‌نوشت
سپینود
موسیقی آب گرم
میرزا پیکوفسکی
امشاسپندان
قصه‌های عامه پسند
Osmosis
کتاب‌های عامه‌پسند
کتاب‌خونه
اگنس
ماهی_سیاه_کوچولو
دفترهای سپید بی‌گناهی
درباره نشانه
LIthium
لحظه
رگبار
گل‌تن
حقایق درباره‌ی نازلی دختر آیدین
خرمگس خاتون
آدمهای خوب شهر
روز برمی‌آید
U2
لولیان
نوشته‌های اتوبوسی
Agrandissement
پیاده رو
Déjà Vu
فلسفه در اتاق خواب
ذهن سیال
دختر بودن
خودخویش‌نامه
زن نارنجی
1807
همشهری کاوه
غربتستان
دالان دل
برج شادی
لحظه‌هایی از بودن
آنکس که نداند
خودکار بی‌رنگ
شور
تفتستان
علیرضا معتمدی
ترانه‌ای در تاریکی
!همين كه هست
دنیای هیچ‌آلودِ من
گلاره و نارنج طلا
عاقلانه
داستانک‌های چوبی
مشعشع‌ نامه
مینیمال‌ها و طرح‌های رضآ نآظم
نگین
٤دیواری
صدف فراهانی
Frozen words
گلناز والا
ايزدبانو
الهه مهر
بیلی و من
روزمره
بانوی اردیبهشت
فلُّ‌سَفَه
دید هفتم
پاپریک
از مهتابی به كوچه تاريک
حبسیات
روایتی دیگر
راوی حکایت باقی
سوراخ تو دیوار
دندانهای تيز
نامه های جامانده
یادداشت‌های یک معترض

شعـــــر

نامه‌هایی به خودم
یداله رؤیایی
همین‌طوری نوزدهم
پاگرد
اتاقي از آن خود
...می‌خوام خودم باشم
کوتاه نوشته های من
من واقعی
Photo Haiku
کو
یادم تو را فراموش

ســایت‌ها

تغییر برای برابری
هزارتو
جن و پری
زنستان
آکادمی فانتزی
هنوز
هفتان
رادیو زمانه
بلاگ‌نیوز
بلاگچین
کارگاه
دیباچه
مجله‌ی شعر در هنر نویسش
هستیا
دوات
کتاب قرن

مـوسـیـقی

گفتگوی هارمونیک
BANG Classical
آرشه
هنر و موسیقی
My Reticence
Classic Cat
هرمس
مرکز موسیقی بتهوون
آوای باربد

عکاســــی

Masters of Photography
FanoosPhoto
Nazif Topçuoğlu
کسوف
یکی دیگه
نگین فیروزی

گالـــــری‌ها

Artchive
ژازه طباطبائی
آرون جاسینسکی
نگین احتسابیان
آزاده طاهائی
مکرمه قنبری
Chera na ...?

هنرکـــــــده‌ها

موزه هنرهای معاصر
خانه‌ی هنرمندان ایران
بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران

آرشـــــیو

December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
November 2009
January 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
December 2010
February 2011
June 2011
May 2012
June 2012
July 2012
October 2012
November 2012
April 2013
June 2013
July 2013
September 2013
April 2014
May 2014
June 2014
October 2014
December 2014
January 2015
February 2015
April 2015
May 2015
May 2017
June 2017
September 2017

Counter